Tilbage

Salme 738

Forside
Menneskelivet - Morgen

 
738
 O, Gud ske lov til evig tid
 
Mel.: Kingos Graduale 1699
  
  
1 O, Gud ske lov til evig tid
for al sin godhed og nåde,
han mig bevared med største flid
og fried fra nattens våde.
  
2 Så beder jeg dig af hjertens grund,
o himmelske Gud og Herre,
at du i dag og allen stund
vil min beskærmer være.
  
3 Fra synd og sorg på liv og sjæl,
det onde, som mig kan hænde,
de hellige engle mig vogte vel,
din Helligånd du mig sende!
  
4 Reger mit hjerte, råd og sind,
lad ingen mig fra dig skille,
at jeg på gudsfrygt lægger vind
og altid følger din vilje.
  
5 Hvad om jeg er til land eller vand,
hvor jeg monne færdes og fare,
hold fast mig ved din højre hånd,
mig mod mine fjender forsvare!
  
6 Stå dem imod med vældig magt,
som mig ville undertrykke,
al min fortrøstning er på dig lagt,
o Herre, giv råd og lykke!
  
7 Når du er min, og jeg er din,
hvad kan mig da siden skade?
Dit hellige ord er trøsten min
mod alle, som mig mon hade.
  
8 Min velfærd, ære, sjæl og liv
jeg trolig vil dig befale;
fri mig fra uro, fra tvist og kiv,
fra sladder og ond bagtale!
  
9 Giv mig af verden en salig gang,
når timen den er til stede,
da jeg skal vandre den vej så trang,
hjælp mig til Himmerigs glæde!
  
10 Det beder jeg dig i Jesu navn,
for Kristi skyld alene,
Gud vende mig alt til bedste og gavn,
alt efter sin vilje den rene!

  
 
Hans Christensen Sthen 1589.
C.J. Brandt 1885.


Hør melodien
Se salmens tekst:
738. O, Gud ske lov til evig t...

Vælg melodi:
 Kingos Graduale 1699
00.00 / 00.26