Tilbage

Salme 740

Forside
Menneskelivet - Morgen

 
740
 Nat, søvn og slum og seng, farvel
 
Mel.: Johann Schop 1654
Jeg ved et evigt Himmerig
  
  
1 Nat, søvn og slum og seng, farvel!
Det dages fluks i øster.
Til bøn, til bøn, min kære sjæl,
suk til den Gud, dig trøster.
  
2 O lysets Fader, livets sol,
med Søn og Ånd tillige,
se fra din høje himmelstol
ned til vort jorderige!
  
3 Lad lyset i din kirke bo,
lad ordets lys og støtte
ledsage os i Kristi tro,
til vi til Himmel flytte!
  
4 Lys og, o Jesus, for min fod,
at jeg skal ikke falde,
men at jeg varer kød og blod
for syndens sukkergalde!
  
5 Lad dine engle mig ved hånd
igennem verden lede
og udi sygdoms hårde bånd
et plaster mig berede!
  
6 Gid jeg således leve må
i hver en tid og lykke,
jeg kan mod livets aften få
det evig lyses smykke!

  
 
Det 3. morgensuk.
Thomas Kingo 1677.


Hør melodien
00.00 / 00.23