Tilbage

Salme 744

Forside
Menneskelivet - Morgen

 
744
 Morgenrøden sig udstrækker
 
Mel.: Tiden skrider, dagen rinder
  
  
1 Morgenrøden sig udstrækker,
solens stråle hoved rækker
over skove, mark og eng,
som i aftes gik til hvile.
Op, min sjæl, til Gud at ile,
op fra nat og søvn og seng!
  
2 Gode Gud, min lyst og glæde,
nåde-solens rette sæde,
tak og ære være dig,
at du dog i nattens tåge
med dit øje ville våge,
lyse freden over mig!
  
3 Styrk mig, lær mig, lad mig blive
tålig, trøstig her i live,
bedre mig hver dag og stund!
Jesus mig alt godt tilføje,
gid jeg har et vagtsomt øje
på det mig betro'de pund!
  
4 Hør dem alle, som dig beder,
trøst dem, som i angest sveder,
glæd de bange, gør dem fro,
som er fast i sorgens snare;
Gud os alle vel bevare
fra samvittigheds uro!
  
5 Tænk på mig og alle mine,
gid vi frem i tiden trine
med en hjertens syndebod!
Kom så, Jesus, kom at ende
tidens møje og elende
med en time, som er god!

  
 
Det 7. morgensuk.
Thomas Kingo 1684.


Hør melodien
Se salmens tekst:
744. Morgenrøden sig udstræk...

Vælg melodi:
 Thomas Laub 1916
00.00 / 00.34