Tilbage

Salme 757

Forside
Menneskelivet - Aften

 
757
 Den lyse dag forgangen er, og natten
 
Mel.: Dansk folkevisemelodi 16. årh.
  
  
1 Den lyse dag forgangen er,
og natten os på mon drive,
o Jesus Krist, vor Herre kær,
du altid hos os må blive!
Glæde os Gud i Himmerig!
  
2 Du er det evige Guddoms-lys,
det tro vi og bekende,
kom til os i vort hjertes hus,
os med din nåde optænde!
Glæde os Gud i Himmerig!
  
3 Du er vor vægter tryg og tro,
du vil os aldrig undfalde,
på dig så ville vi bygge og bo,
i al vor nød dig påkalde.
Glæde os Gud i Himmerig!
  
4 Til arbejd er skabt den lyse dag,
det skal sig hver mand mærke,
men natten er skabt til ro og mag
de trætte lemmer at stærke.
Glæde os Gud i Himmerig!
  
5 Bevar os, Gud, i denne nat
fra Djævelens listige pile,
i alskens fare du med os stat,
giv rolighed og god hvile!
Glæde os Gud i Himmerig!
  
6 Vi os befale i Jesu vold,
når vi vore øjne tillukke,
Gud være vor klippe, vort værn og skjold
mod alt ondt, som os kan trykke!
Glæde os Gud i Himmerig!
  
7 Giv os en rolig nat og god,
lad os i synden ej sovne,
lad os ej gøre det, dig er imod,
ej heller i sorgen opvågne!
Glæde os Gud i Himmerig!
  
8 Så vil vi i morgen love dig,
din godhed gerne bekende
og siden altid i Himmerig
dig prise foruden al ende.
Glæde os Gud i Himmerig!

  
 
Hans Christensen Sthen 1589.
C.J. Brandt 1885.


Hør melodien
00.00 / 00.33