Tilbage

Salme 760

Forside
Menneskelivet - Aften

 
760
 Dagen nu sin afsked tager
 
Mel.: Tiden skrider, dagen rinder
  
  
1 Dagen nu sin afsked tager,
natten ham af lande jager;
jeg vil knæle, Jesus sød,
og mit suk op til dig sende,
at du til mig ville vende
fred og sundhed, liv og brød.
  
2 Giv din kirke ro og glæde,
lad i kongens sal og sæde
ingen modgangs skygge gå!
Lad ethvert bedrøvet hjerte
og hver kristen i sin smerte
lys og lindring fra dig få!
  
3 Lad mig og, o Jesus, hvile
fri fra synds og dødsens pile,
tag mig i din' arme fat,
så vil jeg i morgen sjunge
denne lovsang med min tunge:
Jesus var min sol i nat!

  
 
Det 1. aftensuk.
Thomas Kingo 1677.


Hør melodien
Se salmens tekst:
760. Dagen nu sin afsked tager

Vælg melodi:
 Thomas Laub 1916
00.00 / 00.34