Tilbage

Salme 781

Forside
Menneskelivet - Aften

 
781
 Nu skrider dagen under
 
Mel.: Befal du dine veje
  
  
1 Nu skrider dagen under,
og natten vælder ud;
forlad for Jesu vunder
vor synd, o milde Gud!
Gud Fader os bevare,
de store med de små,
hans hellig engleskare
en skanse om os slå!
  
2 Når mørket jorden blinder,
og dagen tager af,
den tid os da påminder
om dødens mørke grav.
Ved hvert et fjed, vi træde,
lys for os, Jesus sød!
Fyld hjertet med din glæde,
og giv en salig død!

  
 
Vægterversene 1683. 1686. 1731.
W. A. Wexels 1840.
Jf. nr. 746 og 791.


Hør melodien
Se salmens tekst:
781. Nu skrider dagen under

Vælg melodi:
 Hans Leo Hassler 1601
00.00 / 00.42