Tilbage

Salme 83

Forside
Troen på Guds Søn - Tidens fylde

 
83
 Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord
 
Mel.: H.O.C. Zinck 1801
  
  
1 Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord!
Se, din konge til dig kommer,
glæd dig i din vinter, Nord!
Kristus bringer evig sommer.
På hans tog borttag hver sten!
Smyk hans vej med hellig gren!
Bred på stien højtidsklæder!
Der er fryd, hvor han fremtræder.
  
2 Saligt, hvor han drager ind,
saligt er det folk, det rige:
dér skal sorgen fly af sind,
dér skal synd og død bortvige;
dér skal kærligheden bo,
dér skal fredens palme gro,
dér skal håbet evig bygge
under kerub-vingers skygge.
  
3 Bøj dig for din konge, sjæl,
verdens konger, bøjer eder,
stolte magt og højhed, knæl,
tronen for Guds Søn bereder!
Se, i ånders store land
kongespiret fører han;
mørkets magter for ham vige,
hans er salighedens rige.
  
4 Over de genløstes land
han på nådens stol er dommer.
Evig lovet være han!
I Gud Herrens navn han kommer.
Sjung, hver sjæl, med tak og bøn:
Hosianna, Davids søn!
Sjung, mens alle knæ sig bøje:
Hosianna i det høje!

  
 
Matt 21,1-9.
B.S. Ingemann 1825.


Hør melodien
Se salmens tekst:
83. Glæd dig, Zion, glæd di...

Vælg melodi:
 H. O. C. Zinck 1801
00.00 / 00.44