Tilbage

Salme 85

Forside
Troen på Guds Søn - Tidens fylde

 
85
 Op, Zion, at oplukke
 
Mel.: Jeg vil din pris udsjunge
  
  
1 Op, Zion, at oplukke
din hjerte-port og dør!
Slå lås for sorg og sukke,
og græd ej nu som før!
Din længsel og attrå,
din Jesus, som du venter,
din konge, som dig henter,
går for din dør at stå.
  
2 Dig vil jeg, Jesus, give
mig med min sjæl og alt,
du skal min ejer blive,
du har mig og betalt.
Kom, Jesus, til mig ind!
Med hjerte, mund og tunge
hosianna vil jeg sjunge,
kom, fyld min sjæl og sind!

  
 
Thomas Kingo 1689.
P.A. Fenger 1857.


Hør melodien
Se salmens tekst:
85. Op, Zion, at oplukke

Vælg melodi:
 Hamburg 1598
00.00 / 00.38