Tilbage

Salme 9

Forside
Lovsange

 
9
 O store Gud! vi love dig
 
Mel.: Efter Te Deum 9. årh.
Fra Himlen højt kom budskab her
  
  
1 O store Gud! vi love dig
af hjertens grund evindelig.
I nåde ser du til os ned,
og evig er din miskundhed.
  
2 Lovsangen fra den frelste jord
sig blande med dit englekor!
Ja, Adams æt istemmer glad
kerubers og serafers kvad:
  
3 Du hellig, hellig, hellig er,1
du, hersker over Himlens hær,
og hele jorden, vid og bred,
er opfyldt af din herlighed.
  
4 Du skabte himlen underskøn
og i dit billed støvets søn,
du styrted ånden stolt i hu,
det faldne støv oprejste du.
  
5 Profeters og apostles kor
med martyrskaren trindt på jord
og al den ganske kristenhed
lovpriser dig for liv og fred.
  
6 Ja, evig tak, Gud Fader from,
og dig, Guds Søn, som til os kom,
dig, Helligånd, hvis Guddoms-røst
i kirken skaber liv og trøst!
  
7 Du ærens drot, vor frelser kær,
velkommen og velsignet vær!
Du lagde ned dit herredom
i kvindeskød og krybberum.
  
8 Vor synd du bar, vort åg du brød,
vor straf du led i korsets død;
du sejerrig af grav opstod
og dæmped dødens overmod.
  
9 Til Himmels åbenlyst du fór
og troner højt i englekor;
du sidder ved Guds højre hånd,
mens i din kirke bor din Ånd.
  
10 Halleluja! evindelig
Gud glæder os i Himmerig.
O store Gud! vi love dig
af hjertens grund evindelig.

  
 
Te Deum, 4. årh.
Dansk (1528. 1729.) 1798. 1850. 1951.

1 Es 6,3


Hør melodien
00.00 / 00.25