Tilbage

Salme 93

Forside
Troen på Guds Søn - Tidens fylde

 
93
 Nu vil vi os forsamle
 
Mel.: Hvorledes skal jeg møde
Mit hjerte altid vanker
  
  
1 Nu vil vi os forsamle
i Jesu Kristi navn,
de unge med de gamle
skal løbe ham i favn;
han er vor julegave,
vor glæde, lyst og liv,
i ham vi og vil have
vor jule-tidsfordriv.
  
2 O Jesus, dig at finde
er vores fulde agt;
ak, giv os ret i sinde
at gå med samlet magt
din krybbe at omringe
med hjertens tak og tro,
så salmerne kan klinge
i hver mands hus og bo!

  
 
Hans Adolph Brorson 1732. Bearbejdet 1844.


Hør melodien
00.00 / 00.37