Tilbage

Salme 94

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
94
 Det kimer nu til julefest
 
Mel.: Carl Chr. Nic. Balle 1850
  
  
1 Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.
  
2 O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre nyt fra Gud!
  
3 Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!
  
4 O Jesus, verden vid og lang
til vugge var dig dog for trang,
for ringe, om med guld tilredt
og perlestukken, silkebredt.
  
5 Men verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld;
i krybben lagt, i klude svøbt,
et himmelsk liv du har mig købt.
  
6 Velan, min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad,
ja, pris din Gud i allen stund
med liflig sang af hjertens grund!
  
7 Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
Nu tændtes lys i skyggers land,
og ret som midnatshanen gol,
blev Jakobs stjerne til en sol.1
  
8 Nu kom han, patriarkers håb,
med flammeord og Himmel-dåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.
  
9 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.

  
 
Martin Luther 1535.
N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1852.
Jf. nr. 95.

1 4 Mos 24,17


Hør melodien
Se salmens tekst:
94. Det kimer nu til julefest

Vælg melodi:
 Carl C. N. Balle 1850
00.00 / 00.32