Tilbage

Salme 96

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
96
 Fra Himlen kom en engel klar
 
Mel.: 15. årh. / Spangenberg 1568
  
  
1 Fra Himlen kom en engel klar,
for hyrders øjne åbenbar,
han sang så sødt: Nu giver agt
på barnet svøbt, i krybben lagt!
  
2 I Betlehem, i Davids stad,
som skrevet står på spådomsblad,
der fødtes han, den Herre bold,
som er al verdens sol og skjold.
  
3 Det er den Herre Jesus Krist,
og juble må I nu for vist,
thi ét er blevet Gud og mand,
så eders broder er nu han.
  
4 Hvad mægter nu vel synd og død!
Gud er med eder i al nød;
lad storme nu al Helveds magt,
Guds Søn med eder står i pagt!
  
5 Slå nu til ham kun al jer lid,
han svigter ej til evig tid!
Så lad kun komme, hvo der vil,
hans overmand er dog ej til!
  
6 Lad fnyse her, lad rase hist!
Guds slægt dog sejre må til sidst.
Så tak da Gud af hjertens grund,
tålmodig, glad i allen stund!

  
 
Martin Luther 1543. (Hans Tausen 1544).
Hans Thomissøn 1569. N.F.S. Grundtvig 1837.
Bearbejdet 1889.


Hør melodien
00.00 / 00.27