Tilbage

Salme 22

Forside
Troen på Gud Fader - Skabelsen og forsynet

 
22
 Gådefuld er du, vor Gud
 
Mel.: Kvindelil, din tro er stor
Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
  
  
1 Gådefuld er du, vor Gud!
Du, som sender storme ud,
gav dog midt i ørknens sand
Moses råd - som mand til mand.
  
2 Men dit ansigts stråleskær,
det kan ingen skue her,
Moses så kun, skærmet trygt
bag din hånd, med ærefrygt
  
3 verdens overdådighed
opstå, skabes i dit fjed,
lysets skælven, varsomt lagt
i naturens farvepragt.
  
4 Alt med hver sin egenart:
Rosen, sommerfuglen - sart
drager skabelsens mystik
klædt i støv forbi vort blik.
  
5 Undrende betages vi,
når din skønhed går forbi;
vil vi se dit væsens grund,
ser vi nat og mørke kun.
  
6 Skærm vor undren, og bevar
gåden om det sidste svar;
lad os tro, at vi er mer
end en skal af støv og ler -
  
7 at du bag ved gådens slør
åbner os en anden dør,
og at Jesus er den vej,
der skal føre os til dig.
  
8 Nøglen er din kærlighed,
og når vi - bag tid og sted -
ser dig i din stråleglans,
vil dit åsyn ligne hans.

  
 
2 Mos 33,18-23
Lisbeth Smedegaard Andersen 1993.


Hør melodien
00.00 / 00.21