Tilbage

Salme 351

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirkens fornyelse

 
351
 Vor arv vi kendes ved
 
Mel.: Fryd dig, du Kristi brud
  
  
1 Vor arv vi kendes ved.
O Danmarks menighed,
hvor rig du dog er blevet:
hvad før kun dødt stod skrevet,
fik Åndens kraft og vinge
til levende at klinge!
  
2 Da lød i ord og sang
den guddoms-stærke klang
om Lammet, som har båret
vor straf, til døden såret,
om troen, som alene
gør os for dommen rene.
  
3 Vort ringe modersmål,
du blev en gylden skål
til værdigt at frembære
den Højes pris og ære,
som over alle arme
har villet sig forbarme.
  
4 Vor arv vi kendes ved.
O Gud, af miskundhed
lad trolig os bevare
dit nådebud det klare
og aldrig derfra lokkes,
om alle verdner rokkes!
  
5 Giv ordets fynd og vægt
til denne sene slægt
til værdig frugt at virke
i Danmarks folk og kirke,
giv os i lys at vandre
til Himlen med hverandre!

  
 
Harald Vilstrup 1935.


Hør melodien
Se salmens tekst:
351. Vor arv vi kendes ved

Vælg melodi:
 Jacob Regnart 1576
00.00 / 00.30