Tilbage

Salme 425

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
425
 Velsignelse, al jordens tarv
 
Mel.: Fra Himlen højt kom budskab her
O, Herre Krist! dig til os vend
  
  
1 Velsignelse, al jordens tarv,
velsignelse er kristnes arv,
velsignelsen af Himlens Gud
er vinen i hans gæstebud.
  
2 Velsignelsen, af Gud tilsagt,
var perlen i den gamle pagt,
men kun med »sæden«1 som Guds Ord
velsignelsen slog rod i jord.
  
3 Velsignelsen som dug og regn
nu falder i hver himmel-egn,
Guds menighed tilbudt, tillagt,
med pagten ny, med dåbens pagt.
  
4 Velsignelsen i Herrens stad
gør dåben til et åndebad,
gør nadveren ved Herrens bord
til hjertets Himmerig på jord.
  
5 For Guds velsignelse opstig
taksigelse til Himmerig!
Velsignelsen da strømmer ned
i skybrud til Guds menighed.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1862 og 1864.

1 Abrahams sæd: efterkommer, dvs. Kristus


Hør melodien
00.00 / 00.22