Tilbage

Salme 441

Forside
De helliges samfund - Dåb

 
441
 Alle mine kilder skal være hos dig
 
Mel.: Thomas Laub 1922
  
  
1 Alle mine kilder skal være hos dig!1
Det var Guds-ordet i gamle dage
til det folkefærd uden mage,
som bar på vor Herres moder hos sig.
  
2 Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Guds-ordet i tidens fylde,
da han fødtes, som engle hylde,
da Jomfru Marie ham bar hos sig.
  
3 Alle mine kilder skal være hos dig!
genlød røsten fra Himmel åben,
Fader-røsten ved Jesus-dåben:
Min Søn! Jeg har velbehag i dig.2
  
4 Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Guds-ordet i nådens dage
til det bad, som er uden mage,
Ånds-badet, vor Herre bar i sig.
  
5 Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Gud Faders den høje tale
til den dåb, som i jordens dale
vor Herre han bærer skjult i sig.
  
6 Alle mine kilder skal være hos dig!
Af dig genfødes skal jord og himmel,
folks og tungers og stjerners vrimmel
med alt, hvad jeg evig bar i mig!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1856-60.

1 Sl 87,7

2 Matt 3,17


Hør melodien
Se salmens tekst:
441. Alle mine kilder skal væ...

Vælg melodi:
 Thomas Laub 1922
00.00 / 00.28