Tilbage

Salme 498

Forside
Syndernes forladelse - Syndsbekendelse

 
498
 Gud, efter dig jeg længes
 
Mel.: Heinrich Isaac 1539
  
  
1 Gud, efter dig jeg længes,
når jeg af synden trænges,
til dig står al min lid:
Jeg på dit ord, o Fader,
på nåden mig forlader,
o Herre, vær mig mild og blid!
  
2 Mit hjerte gøres bange
for mine synder mange,
dog Jesus er min trøst:
jeg tror ham vel for alle,
han vil mig ej undfalde,1
han har mig med sit blod forløst.
  
3 Stor fristelse jeg finder,
og hårdt mig synden binder,
Gud, hjælp derfra mig ud!
I døden som i live
lad mig fortabt ej blive,
og evig priser jeg min Gud!
  
4 Du livsens Herre kære,
min Jesus vil du være,
livsaligt er dit navn.
Min frelser, Jesus milde,
du ej fra mig dig skille,
du altid er min trygge havn!
  
5 Gud Fader, som mig skabte,
tæl ej mig blandt fortabte,
mit håb er sat til dig:
Guds Søn, som mig forløste,
din hjælp mig altid trøste,
styrk det, du har begyndt i mig!
  
6 Du, Helligånd, mig råde,
giv visdom mig og nåde,
giv lykke, gode råd:
I kaldet flittig være,
mit kors tålmodig bære,
giv mig i Himlen del og lod!

  
 
Rom 8,19
Hans Christensen Sthen 1589.
B.S. Ingemann 1854.

1 svigte


Hør melodien
Se salmens tekst:
498. Gud, efter dig jeg længes

Vælg melodi:
 Heinrich Isaac 1539
00.00 / 00.30