Tilbage

Salme 551

Forside
Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

 
551
 Der er en vej, som vi alle går alene
 
Mel.: Peter Møller 1992
  
  
1 Der er en vej,
som vi alle går alene,
den går mod mørket,
et ukendt skumringsland;
og ingen vender
tilbage fra de egne
med bud om, hvad vi
skal se bag tidens rand.
  
2 Der er en mand,
som i kærlighed til livet
gik ind i mørket
og bar det på sin krop.
Hvad ingen kunne,
det gjorde han for alle:
han blev til mørke -
og mørket lyste op.
  
3 Der er en lov,
som er stærkere end døden:
at kærligheden
vil få det sidste ord;
og Kristus rejste
den lov til lov for verden.
Nu gælder nåden
til trøst for dem, som tror.
  
4 Der er en vej,
som vi ikke går alene,
om end den fører
os til et ukendt land;
for Kristus venter
på os ved dødens grænse,
og han er livet,
vi får bag tidens rand.

  
 
Holger Lissner 1991.


Hør melodien
Se salmens tekst:
551. Der er en vej, som vi all...

Vælg melodi:
 Peter Møller 1992
00.00 / 00.23