Tilbage

Salme 610

Forside
Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

 
610
 Bliv hos mig, kære Herre Krist
 
Mel.: Et trofast hjerte, Herre min
Hvad kan os komme til for nød
  
  
1 Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Jeg ellers går i blinde,
ser ej den vej, hvorpå jeg hist
skal nådens hjemstavn finde.
Bliv hos mig, o du verdens lys!
Fjern nattens mulm og nattens gys
fra dette svage hjerte!
  
2 Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Jeg mættes ingenlunde,
når ikke du, som mætted hist
i ørknen mange munde,
mig række vil det livsens brød,
som er dig selv, du frelser sød,
fra Himlen til os kommen.
  
3 Bliv hos mig, kære Herre Krist,
at jeg kan frugter bære!
Du er min rod, jeg er din kvist
og kan dig ej undvære;
du vintræ i Guds urtegård,
fra dig jeg saft og styrke får,
kan uden dig ej trives.
  
4 Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Blandt verdens tusind farer
jeg finder aldrig ro og rist,
når du mig ej bevarer,
når du ej med din hyrdestav,
o gode hyrde, til min grav
mig skærme vil og lede.
  
5 Bliv hos mig, kære Herre Krist!
Når det mod natten stunder,
er du hos mig, da ved jeg vist,
at sødelig jeg blunder;
bliv hos mig til min sidste stund,
og sig til mig i dødens blund:
Jeg dig til Himlen fører!

  
 
Luk 24,29
H.A. Timm 1834.


Hør melodien
00.00 / 00.43